Sadonline | صدآنلاین | اخبار روز ایران و جهان

عمومی
وضعیت فرزند متولد از والدین دچار بیماری دوقطبی چگونه است؟

وضعیت فرزند متولد از والدین دچار بیماری دوقطبی چگونه است؟

یک روانپزشک بیان کرد: اگر در خانواده‌ای مادر و پدر هر دو بیماری دوقطبی داشته باشند، احتمال تولد فرزند با این اختلال زیاد است.
رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره:

روان‌شناسان انگیزشی و نظام ارجاع سامان‌دهی می‌شوند

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، اعلام کرد: در سال‌جاری در نظر داریم نظام ارجاع را سامان‌دهی کنیم.