آخرین اخبار
۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۹
بازدید:۱۸۳۱
صد آنلاین | طرح «کالابرگ الکترونیک» ابتکار عمل دولت سیزدهم بوده که در جهت حمایت از امنیت غذایی و بهبود وضع معیشت خانوارها و با هدف ریشه کن کردن مشکل سوء تغذیه و توزیع عادلانه یارانه‌ها به اجرا درآمده است.با این حال طرح به زعم کارشناسان نیازمند بازنگری و رفع برخی ایرادهاست و در بلندمدت تاثیر شگرفی در کاهش تورم خواهد داشت
کد خبر : ۸۰۶۷۱

به گزارش صد آنلاین ، طرح «کالابرگ الکترونیک» ابتکار عمل دولت سیزدهم بوده که در جهت حمایتاز امنیت غذایی و بهبود وضع معیشت خانوارها و با هدف ریشه کن کردنمشکل سوء تغذیه و توزیع عادلانه یارانه‌ها به اجرا درآمده است.

 

 

 

 

 

 

 


با این حالطرح به زعم کارشناسان نیازمند بازنگری و رفع برخی ایرادهاست و دربلندمدت تاثیر شگرفی در کاهش تورم خواهد داشت. دولت سیزدهم همزمان با آغاز فعالیت خود در جهت کاهش شکاف طبقاتی وافزایش قدرت خرید دهک‌های کم درآمد جامعه اقداماتی را در دستور کارخود قرار داد که یکی از این اقدامات اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بود. این طرح با هدف بهبود وضع معیشت و قدرت خرید خانوار و حفظ ثباتقیمتها صورت گرفت و ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله شیر و پنیر، ماست،گوشت منجمد، مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، قند و شکر و حبوبات در اینطرح گنجانده شدند تا افراد با استفاده از اعتبار کالابرگ خود این اقلام راخریداری کنند. اجرای این طرح در شرایطی که حذف ارز ترجیحی به عنوان حراجی بزرگاقتصادی در دستور کار قرار گرفت، یکی از دغدغه‌های مهم دولت بود و تلاشکرد از طریق اجرای طرح کالابرگ، ضمن تقویت بنیه اقتصادی مردم، شرایطبهبود وضع معیشت و ارتقای سطح سلامت غذایی مردم را فراهم کند. دولت سیزدهم به منظور تثبیت قیمت‌ها و جبران افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرتخرید اقشار متوسط و کم درآمد سبد کالا را به نرخ سال قبل به مردم ارائه کردتا ضمن ریشه‌کن کردن مشکل سوء تغذیه خانوارها و حفظ سلامت افراد،بستر توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف فاصله طبقاتی را فراهم کرده باشد. تداوم پرداخت یارانه‌ها حداقل تا ۱۰ سال دیگر در همین راستا حمید حاج اسماعیلی _ کارشناس اقتصادی در ارزیابیاجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: پیش‌بینی ها نشان می‌دهد کهپرداخت یارانه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت زیرا به دلیل شرایط تحریمی وشرایط تورمی ممکن است تا چند سال آینده دولت این برنامه را برای حمایتاز دهک های ضعیف ادامه دهد. وی ادامه داد: با توجه به آنکه با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم معتقدمپرداخت یارانه‌ها حداقل تا ۱۰ سال آینده ادامه خواهد داشت و امکان حذفیارانه‌ها وجود ندارد لذا یارانه می تواند همچنان جزو برنامه‌های جدی کشورباقی بماند. بازنگری جدی در طرح کالابرگ به منظور کارآمدی بیشتر این کارشناس اقتصادی درعین حال بر لزوم بازنگری جدی در طرح کالابرگ بهجهت کارآمدی بیشتر و بهینه کردن آن تاکید کرد و گفت: برای آنکه کالابرگجزو برنامه‌های اساسی برای حمایت از دهک‌های ضعیف قرار بگیرد بایدبازنگری شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

از گذشته پرداخت یارانه نقدی روش موفق و کارآمدی نبودهاست و معتقدم تغییر یارانه نقدی به یارانه کالا کار درستی بوده که دولت درپیش گرفته است و پرداخت یارانه‌ها در قالب کالابرگ و تحویل کالا به مردممی‌تواند همچنان ادامه داشته باشد چون تاثیرگذاری بیشتری دارد. حاج اسماعیلی اجرای طرح کالابرگ را در بلند مدت بر کاهش تورم اثرگذاردانست و گفت: درحال حاضر اجرای کالابرگ مختص دهک اول تا هفتمدرآمدی است ولی همه دهک‌هایی که براساس قانون مستحق دریافت یارانههستند بهتر است که از طریق پرداخت کالابرگ مورد حمایت قرار  بگیرند. اعتراض به نحوه پرداخت یارانه و تحویل کالا این کارشناس اقتصادی اشاره‌ای به بازدید میدانی خود در یکی ازفروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ داشت که در آن افراد نسبت به نحوهخرید کالابرگ اعتراض داشتند و توضیح داد: در این فروشگاه مردم به نحوهپرداخت اعتبار یارانه و تحویل کالا اعتراض داشتند و باید ۶۰۰ هزار تا ۸۰۰هزار تومان خرید می‌کردند تا بتوانند از اعتبار تشویقی ۲۰۰ هزار تومانیخود استفاده کنند.در واقع نحوه تحویل کالا در این فروشگاه به شکلی بود کهافراد باید بیشتر از مقداری که یارانه به آنها در قالب پرداخت کالابرگ تعلقمی‌گرفت خرید می‌کردند تا از یارانه کالا بهره‌مند شوند، درحالی که این کارمحل اشکال است. فراهم کردن امکان استفاده از یارانه به اندازه ۲۰۰ هزار تومان حاج اسماعیلی ادامه داد: این یک ضعف بزرگ است که افراد به اندازه ۲۰۰هزار تومان امکان استفاده از سهمیه یارانه را ندارند و باید به فرض ۶۰۰هزار تومان خرید کنند که شارژ ۲۰۰ هزار تومانی برای آنها قابل استفادهشود چون خیلی از افرادی که برای خرید کالابرگ به فروشگاه‌ها مراجعهمی‌کنند جزو دهک‌های ضعیف و اول تا سوم هستند. وی خاطرنشان کرد:اینکه مردم را مجبور کنیم که فرضا ۸۰۰ هزار تومان خریدکنند تا از یارانه تشویقی ۲۰۰ هزار تومان بهره‌مند شوند، شایسته نیستچون کسی که برای خرید کالابرگ مراجعه کرده قطعا قدرت خرید مازاد بریارانه را نداشته و ضعیف بوده است بنابراین ایرادات و اشکالات طرح بایدبرطرف و امکان استفاده از مبلغ یارانه و اعتبار مضاعف برای گروه‌هایضعیف فراهم شود در غیر این صورت احتمال اینکه از خرید کالابرگ منصرفشوند وجود دارد از این رو باید با برنامه‌ریزی یا از طریق مذاکره بافروشگاه‌ها یا روش‌های دیگر این مساله را برطرف کرد. در طرح کالابرگ دولت با اقدامات پیشگیرانه در زمینه مقابله با فقر به سمتتوزیع عادلانه منابع و یارانه‌ها گام برداشته و اقدامات حمایتی از دهک‌هایضعیف درآمدی را مدنظر قرار داده است.به اعتقاد کارشناسان با توجه بهاجرای طرحی با چنین گستردگی وجود برخی ایرادات و اشکالات دور ازانتظار نیست و لازم است در بلندمدت و به تدریج ضمن شناسایی نقاط قوت وضعف طرح در جهت رفع ایرادات آن اقدام کرد. 

 

 

 

4561/ب

اشتراک گذاری:
ارسال نظر
پربیننده‌ها پربحث‌ها