رییس انجمن موی تای ایران سفیر عالی ورزش جهان شد

رییس انجمن موی تای ایران با حکم دبیرکلی فدراسیون بین‌ المللی موی تای به عنوان «سفیر عالی ورزش در جهان» منصوب شد.

«جواد نصیری» عضو شورای ریاست فدراسیون بین‌المللی موی تای با صدور حکمی از سوی «استفان فوکس» رییس تشکیلات اتحاد از طریق ورزش (UTS)، رییس AIMS و نایب رییس گایسف به عنوان سازمان‌های بین المللی رسمیت دهنده فدراسیون‌های بین‌المللی و جهانی تحت پوشش کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)، به عنوان «سفیر عالی ورزش در جهان» منصوب شد.

در این حکم آمده است: جواد نصیری مدافع برتری، احترام و دوستی به عنوان سه ارزش اساسی المپیزم بوده و برابری و عدم تبعیض را در ورزش به نمایش گذاشته و از ورزش به عنوان ابزاری برای درک فرهنگ و صلح استفاده کرده است.

او مروج برابری جنسیتی در ورزش بانوان ایران بوده و حجاب را نه تنها در موی تای بلکه در جهان ورزش به خوبی به تایید رسانده و همچنین مشوق برابری جنسیتی از طریق معرفی داوران و مربیان زن ایرانی به رسمیت شناخته شده در سراسر جهان بوده و باعث ارتقاء جایگاه ایران فراتر از یک میدان ورزشی و اتاق‌های جلسات، شده است. ما علاقمند به تداوم مشارکت‌های نزدیک با ایران و جواد نصیری یکی از سُفرای ورزشی‌مان هستیم.

استفان فوکس مسئولیت دبیرکلی فدراسیون بین‌المللی موی تای را نیز بر عهده دارد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

رویای غیرممکن بارسا؛ به خدمت گرفتن کلوپ

روایت FIBA از "غم بی‌پایان" بسکتبال ایران

0 دیدگاه

    ارسال دیدگاه