سند/آجورلو نوبتی پست می‌دهد!

آجورلو در چند روز اخیر چندین حکم معاونت داده است؛ موضوعی که سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد در روزنامه خبرورزشی شده است.

به اشتراک گذاری این مطلب!

سند/چرا حضرت یوسف ۴۰۰ سال بعد توسط حضرت موسی تدفین شد؟

نجاریان: باید چند بازیکن باتجربه به شهروند ساری اضافه شوند

0 دیدگاه

    ارسال دیدگاه