زمان برگزاری رقابت های معوقه هفته بیست و نهم

صحبت های سهیل مهدی، رئیس سازمان لیگ درخصوص زمان برگزاری رقابت های معوقه هفته بیست و نهم لیگ برتر را ببینید.

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

هیئت فنی ایران برای حل موضوع گردوغبار به کشورهای منطقه سفر می‌کند

توافق ایران و عراق برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و طوفان گرد و غبار

0 دیدگاه

    ارسال دیدگاه