نیم صفحه نخست روزنامه‌های استانی مورخ سه شنبه ۲۸ دی را با تیتر و عناوین مختلف مشاهده می‌کنید.

 نیم صفحه نخست روزنامه‌های استانی مورخ سه شنبه ۲۸ دی را با تیتر و عناوین مختلف مشاهده می‌کنید.

روزنامه خبر شمال با تیتر " ذبح صنعت در پای کشاورزی"، روزنامه شهر آرا با تیتر " تاخیر جایز نیست؛ واکسن بزنید"، روزنامه وارش با تیتر " گروکشی ساحل دریای خزر ممنوع" منتشر شده است.

 

 

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

صفحه نخست روزنامه‌های استانی - سه شنبه ۲۸ دی

درحال تکمیل...

به اشتراک گذاری این مطلب!

گرین کارت آمریکایی علیرضا دبیر /آقای رئیس یکباره آمریکاستیز شد

اژه‌ای: برخی ناهنجاری‌های فرهنگی سازمان یافته است

0 دیدگاه

    ارسال دیدگاه