پول سازترین شغل آینده در تهران اعلام شد

شهرام عدالتی در یک نشست خبری اظهار کرد: جمعیت شهر تهران رو به پیری است و تنها شغلی که درآمد بسیاری دارد نگه داری از سالمندان است.

امروز در حالی که استان تهران سهم کمتر از یک درصد جغرافیای کشور را در اختیار دارد جمعیت آن به 16.6 میلیون نفر رسیده و 25 درصد متعلق به استان تهران است همین اعداد و ارقام نشان می‌دهد تهران می‌تواند بزرگترین فرصت یا تهدید توسعه کشور محسوب شود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت اگر روند جمعیتی به همین منوال باشد در تهران با مشکل بزرگ رو به رو خواهیم شد و باید به تحرکات جمعیتی در استان تهران ورود کنیم که در این باره برنامه‌هایی در سند آمایش سرزمین ارائه شده است.

عدالتی با مقایسه تهران د رگذشته و حال ابلاغ کرد در پنج دهه گذشته 70 درصد جمعیت کشور روستانشین بودند در حالیکه هم اکنون 75 درصد جمعیت کشور شهرنشین شده‌اند.

وی تاکید کرد: ‌با توجه به پیری جمعیت تهران یکی از پردرآمدترین مشاغل آینده پانسیون‌های مربوط به نگهداری سالخوردگان و افراد مسن خواهد بود.

به اشتراک گذاری این مطلب!

قرارداد پیولی با میلان تمدید خواهد شد

مهندس مصری سر اعضای خانواده اش را برید

0 دیدگاه

    ارسال دیدگاه